Samenwerking

Samen

twee kopjes met schotel

Samen bewust genieten van het drinken van een kop thee of koffie kan voor mij het gevoel van onderlinge verbondenheid symboliseren. Dit gevoel heb ik geprobeerd letterlijk in het ontwerp te vertalen. Bij de eerste versie maakte ik de kopjes zelfs aan elkaar vast, met een doorgang die ze onderling verbond als zogeheten ‘communicerende vaten’. Dit zorgde ervoor dat, als de één melk of suiker nam, de ander hier automatisch in mee deelde. 
Vanwege de praktische toepasbaarheid ben ik later de kopjes los van elkaar gaan maken. De symbolische verbondenheid blijft overeind. Als je van bovenaf kijkt zie je één schoteltje met twee kopjes die als ringen met elkaar zijn verbonden.

Formaat: Kopje 6 x 9 x 10cm of 6 x 8 x 9cm
Schotel 21 x 15 x 2cm of 20 x 14 x 2cm
Materiaal: Aardenwerk of Porselein
Stooktemp.: 1060 gr. C. of 1240 gr. C.