Glazuur Vervolg 1

Deze les is een vervolg op de les ‘Glazuren basis’. Om aan deze les mee te doen en alles te kunnen begrijpen moet je eerst de les ‘Glazuren basis’ hebben gevolgd.

We gaan ons in deze les meer verdiepen in de grondstoffen zodat we beter leren begrijpen op welke manieren we een glazuur kunnen aanpassen en verbeteren. In deze les leren we ook  meer over de manieren waarop we een product / kunst-, werkstuk kunnen glazuren. We behandelen o.a. de verschillende bestaande glazuurtechnieken en de problemen die we zoal kunnen tegenkomen tijdens het glazuren. Daarnaast gaan we proberen te begrijpen wat glazuur en klei doen tijdens het stookprocedé waardoor we dieper inzicht krijgen in wat  keramiek nu eigenlijk is en hoe je kunt bereiken wat je wilt. Mogelijkheden en onmogelijkheden worden op overzichtelijke wijze behandeld. Als je met een eigen werkstuk tegen problemen aanloopt kan je dit meenemen om tijdens de les te bespreken zodat ook wordt aangesloten bij ieders specifieke vragen en ideeën.

In deze workshop krijg je meerdere readers. De reader ‘Glazuren vervolg 1’ gaat dieper in op de materialen, glazuurmethoden en het oplossen van problemen. De reader ‘Stoken’ geeft uitgebreid uitleg over alle processen die in de oven plaatsvinden en bevat meerdere stookschema’s. De reader ‘Grondstoffen’ geeft een uitgebreid overzicht van de grondstoffen met hun bijbehorende eigenschappen en is een naslag werk dat iedere keramist kan gebruiken.

Voor deze workshop moet je zelf meenemen:

  • Pen en papier om evt. aantekeningen te maken
  • Eigen werk ( optioneel ) 
  • Eigen lunch ( koffie en thee aanwezig )