Glazuren en stoken

Deze les richt zich meer op de stookprocessen, de praktische kant van het glazuur aanbrengen en de problemen die we hierbij tegen kunnen komen. Het is een op zichzelf staande les, je hoeft hiervoor dus geen andere les gevolgd te hebben. Het is voor beginners maar ook voor gevorderden en professionals, omdat vrijwel iedereen in de keramiek wel hiermee wel bepaalde problemen ervaart. Voor gevorderden en professionals is het van belang om te weten dat ik in deze les enkel de oxiderende stook behandel en niet het reduceren.

Bij het glazuren en stoken van keramiek kan veel fout gaan. De benodigde samenstelling, werkwijze en handelingen m.b.t. een product, werk-, kunststuk zijn vaak heel verschillend. In deze les komen zowel de verschillende mogelijke samenstellingen van glazuren als de mogelijke handelingen voor het aanbrengen aan bod. Je leert zien en begrijpen wat de oorzaak van fouten kan zijn en hoe je deze kunt oplossen. 

Glazuur dat afloopt, opkrult, craqueleert, gaatjes heeft of belletjes kan soms heel mooi zijn. Meestal echter zijn product, werk-, kunststukken met deze afwijkingen ongewenst omdat vaak duidelijk te zien is dat ze niet zo bedoeld zijn en het overkomt als fouten. Het voorkomen van fouten wordt daarom vaak de focus, echter… de praktijk leerde mij dat, ondanks mijn perfectionisme, een foutloos werkstuk in de keramiek vrijwel niet voorkomt. En ook ‘hoe meer mijn werk de perfectie benaderde, hoe minder ‘leven’ ik erin ervaarde’.  Afwijkingen blijken vaak te zorgen voor een gevoel van levendigheid en karakter en is vaak deel van de charme van handgemaakte keramiek. Een keramisch stuk bestaat uit samengestelde stoffen en handelingen die deels controleerbaar en beheersbaar zijn. Maar de natuurlijke component in de materialen, in de vijf elementen en in de persoon die het vervaardigt draagt (gelukkig) bij aan het stukje eigenheid in ieder keramisch object.

Voor deze workshop moet je zelf meenemen:

  • Pen en papier om evt. aantekeningen te maken
  • Eventueel eigen werkstuk(ken) om tijdens de les te bespreken 
  • Eigen lunch ( koffie en thee aanwezig )