Tegels voor Muurtje

Tegels voor Muurtje

De tegels op het muurtje waren sterk verweerd waardoor de meesten wit en mattig uitgeslagen waren. De ontbrekende en afgebrokkelde tegels moesten nieuw gemaakt worden. 
Bij de restauratie van een glazuur overweeg ik altijd of ik het namaakt naar origineel of naar de huidige staat. Het originele glazuur was vaak helder van kleur en had een glanzend uiterlijk, terwijl de huidige verweerde staat door verwering mat en wit geworden is.  

Het originele glazuur in een oud ornament plaatsen kan soms heel vervreemdend over komen als hoogglanzende en felgekleurde tegel tussen de mat witte tegels in.  

Een mat en verweerd glazuur letterlijk namaken is echter ook niet de oplossing. Een oud en verweerd glazuur is vaak letterlijk poreus geworden en aan het oppervlak hebben zich kalk en roet gehecht. Een nieuw beschadigd, zacht, poreus en kwetsbaar glazuur ontwikkelen is voor mij geen optie. Een nieuw glazuur moet hard en niet kwetsbaar zijn dus het uiterlijk kan daarom alleen optisch nagebootst worden. Het lastige van het optisch namaken is dat het nieuwe glazuur niet verkleurd als het nat wordt terwijl een oud en beschadigd glazuur dan, een deel van de wittig- en matheid verliest en zelfs vaak deels de originele kleur weer terugkomt.  

De oplossing is dus vaak ergens tussen het originele glazuur en de verweerde staat in. Dus een hard glazuur dat een beetje mattig is een optisch een beetje een verweerd uiterlijk heeft, dat zowel in de droogte als in het nat optisch erbij past. 

Het glazuur is bij dit ornament dus nagemaakt naar het uiterlijk van de minst verweerde delen. Hierbij was nog net de bijzondere donkerrode gloed zichtbaar. Deze rode gloed komt van Kobalt. Kobalt geeft normaal een blauwe kleur, maar als men een speciale stookmethode toepast (door het te reduceren) dan kan men met kobalt rood bereiken. Deze tegels zijn echter niet reductief gestookt
(ook in het verleden is dit niet gebeurd), maar door toevoeging van bepaalde de grondstoffen in het glazuur ging het kobalt hiermee reageren tijdens de stook waardoor deze kleuromzetting ontstond.